top of page

Predikantspaar:

Skriba:

Attes-skriba:

Hulp-skribas:

Diakonie Voorsitter:

Diakonie Kassier:

Kassier:

Admin beampte:

Koster:

Orreliste:                

Ds. Hendrik en Fransa de Beer

Karel Botha

Kerkkantoor

Hannes van der Merwe en

Douw Pelser

Sarel Haasbroek

Johan van Rooyen

Frikkie Snyman

Tinka Steyn

Sarel du Plooy

Fransa de Beer

Onelia Grobler

Kerkraad

Meer oor ons

Meer oor ons: Inner_about
bottom of page